Baptisia tinctoria (Wild Yellow Indigo)

Baptisia tinctoria (Wild Yellow Indigo)