Liatris spicata (Gayfeather)

Liatris spicata (Gayfeather)